سفارش تبلیغ
صبا ویژن


جوجولی

وبـــــلاگــــی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

نــی نـــــی کـوشــــولــــوی بــــــــی دنــــــدون کــــچـــلــه

 

2 ســـــالــــــــه ام بـــــلــــند

شـــــــــو...

مـــــی خـــــوام بنــــــــد کــــفش هــــای

 

کــــوشـــــولـــوت رو بــبنـــدم تـــــــا بــــــــــا هـــــــم ادامـــه راه

 

رو تــــــا انـــــتـــهــا

 

بــــــــریــــم...

 

تــــــــــــــــــــــــفلـــــــــــــــــدت بـــــســــــتــــنـــی

 

بــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــون

 

وروجــــــــــکــــ کـــــــــــوشـــــولـــــوی

 

مــــــامـــــــانــــــی...

 

بــــــــــاورم نمیـــسه بـــــه ایــــــــــــن زودیـــــــ 2 ســــــالــــه

ســــدی

 

انــــــگـــــاری هــمـــیــن دیـــــروز ایــــــن وبــــــو را

انـــــداخــــتــم...

 

شـــــنــگــولــــم از ایــــنــــکـــه بـــــا بـــــچــه هـــای نــــاســ

پــــارســــی بــــلـــاگـــی

 

آشـــنـــا شــــدم...

 

بــــا هـــمــتون زنـــدگـــی کــــردم....

 

بــــعـــدچـــم بـــعدچـــم دعـــا کـــنـــیـــن کـــنکــــور قـــبــول ســـم

 

بـــآاااااســه؟؟؟؟؟؟ 

 

مـــــــــــــرســـــــــــــیــــــنــــگــــــــ....

 

حـــــــالـــااااااااااااااااااااااا جـــــــــــــــــیـــــغ دســــــــــــــــــــــتــ

 

هـــــــوراااااااااااااااااااااااااااااااا...

 

وبــــــــــــــــــــــــــــــــی

 

جــــــووووووووووووووووووووووووووونـــــم

 

تــــفـــلدت نــــاس نــــاســـی...

 

لـــــاســـتی...

 

تــــــــــــبریـــــــــک یــــــــــادتــــــــــون نـــــــــــــره

هـــــــــــــــــــا...

وگـــــــــــــــرنـــــــــه میـــــــــــــــــام گوشـــــتونـــــــو

 

مـــــیبــــــــرمـــــا...

 

گــــفــــتـــه بــــــــــاســـم...


نوشته شده در یکشنبه 92/4/16ساعت 1:53 صبح توسط مونیکا نظرات ( ) |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت